Používame cookies!
Tieto stránky používajú a ukladajú súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre ich správne fungovanie (tzv. technické cookies). Ak to povolíte, budú tieto stránky za účelom skvalitnenia našich služieb a prispôsobenia zobrazovaného obsahu a reklamy používať aj iné cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v Prehlásení o cookies.

 

Záruka

OFICIÁLNA ZÁRUKA na zakúpený produkt.
Pri prevzatí zakúpeného tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať množstvo a kvalitu objednaného produktu, obal a jeho nepoškodenosť prítomnosti predajcu/kuriérskej služby. 
Ak uvidíte akékoľvek poškodenie, produkt nepreberte a okamžite to nahláste predajcovi.
Pokiaľ neskontrolujete prijatý produkt alebo nepožiadate o zápisnicu o chybnom dodaní, ďalšiu finančnú zodpovednosť za vzniknutú škodu nesie výlučne kupujúci.
Kupujúci potvrdzuje úplné a nepoškodené prevzatie produktu podpísaním faktúry alebo dodacieho listu.
Naše výrobky vyrábame v súlade so platnými záručnými predpismi! 
Záruku za výrobky, ktoré predávame, vám preto poskytujú maďarskí dovozcovia výrobcov. Týmto spôsobom si môžete užívať zabezpečenie na pozadí služieb a podporu produktov. Iba tento druh záruky zaručuje, že v prípade potreby bude váš prístroj čo najskôr odborne opravený alebo ho môžeme v prípade profesionálnym servisom opäť vymeniť!

Na základe platných právnych predpisov sa na všetky naše výrobky vzťahuje záruka v minimálnej dobe 12 mesiacov. Dlhšia záručná doba je pre príslušné výrobky osobitne označená! Začiatok záručnej doby je dátum vystavenia faktúry.
    
V súlade s predpismi na ochranu spotrebiteľa je výrobca povinný vymeniť chybný výrobok do 72 hodín od obdržania výrobku.
  
Nárok na záruku je možné uplatniť spolu s predložením nižšie uvedených dokumentov:

- Kompletné balenie produktu so všetkým príslušenstvom
- Kópia nákupného dokladu alebo faktúry
- Záručný list vydaný našou spoločnosťou
- ZÁRUČNÝ LIST dodávaný s výrobkom
V prípade čiastočnej alebo úplnej neprítomnosti tých dokladov nemôžeme prijať záručnú reklamáciu!
Zariadenia doručené do našej spoločnosti so záručným problémom budú odovzdané nášmu príslušnému dodávateľovi, ktorý poskytne našej spoločnosti záručné pozadie a ktorý v súlade s príslušnou legislatívou čo najskôr zabezpečí ich opravu. Doba záručnej opravy a kontroly  je zvyčajne 1-2 týždne, služba si však vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť.

Aby sa zabránilo výmene porúch z dôvodu nesprávneho použitia (napr. padnutie, premočenie, zlomenie v dôsledku pádu atď.), vykonávajú sa výrobcovia a distribútori 72-hodinovú výmenu iba na základe oficiálneho servisu názor. V súlade s tým sú potrebné ďalšie kroky týkajúce poruchy produktu do 72 hodín:
Poruchy musia byť nahlásené distribútorovi (predajcovi), výrobcovi/dovozcovi e-mailom, písomne alebo v centrálnom servisnom stredisku (ďalšie informácie dostanete na telefónnom čísle uvedenom v záručnom liste dodávanom výrobku).Ak je protokol platný na základe servisného vyšetrovania, výrobca sa zaväzuje, že produkt okamžite vymení.

Ak je zrejmé, že k poruche došlo v dôsledku zamýšľaného použitia do 72 hodín, poskytneme samozrejme okamžitú náhradu.

Pokiaľ nie je jasné účelové použitie, náš E-shop sa zaväzuje, že chybný produkt vymení do 72 hodín iba prítomnosti oficiálneho znaleckého posudku.
 V prípade poruchy produktu je potrebné postupovať podľa záručného listu, ktorý je súčasťou balenia alebo faktúry.   
Balíky zasielané poštou náš E-shop neprijíma, vždy sa vrátia odosielateľovi!

Náklady na vrátenie produktu vždy sa hradí kupujúci.Samozrejme, ak sa po vrátení ukáže, že došlo k materiálnej chybe alebo problému, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, eshop spätne uhradí náklady na doručenie.  

V prípade vyskytnutých problémov opravy  treťou stranou alebo nesprávnej manipulácie, nastavenia  na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, nie sme povinný uhradiť náklady na doručenie.
Ak nie je uvedená záruka alebo záručná doba na výrobok, informujte sa o záruke alebo záručnej dobe telefonicky na našej zákazníckej linke.
•    sprchové panely: 1 rok
•    sprchové kúty  1 rok
•    sprchové dvere 1 rok
•    sprchové steny 1 rok
•    sprchové žľaby 1 rok
•    vodovodné batérie1 rok
•    sprchové vaničky 1 rok

Na začiatok stránky