Používame cookies!
Tieto stránky používajú a ukladajú súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre ich správne fungovanie (tzv. technické cookies). Ak to povolíte, budú tieto stránky za účelom skvalitnenia našich služieb a prispôsobenia zobrazovaného obsahu a reklamy používať aj iné cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v Prehlásení o cookies.

 

Podmienky nákupu

Prevádzkovateľ: Water Fun Kft.
Sídlo: 1151 Budapest, Visonta utca 1., HU
DIČ: 25989616-2-42
IČ DPH: HU25989616
IČO: 01 09 303368

Výber produktu
Zákazník má možnosť si vybrať alebo objednať z produktov obchodu. Zákazník môže kliknutím na vybraný produkt zobraziť jeho podrobný popis. ak chce nakúpiť, umiestni produkt, ktorý chce kúpiť, do virtuálneho košíka stlačením tlačidla „do košíka”. Kliknutím na tlačidlo „zobraziť” košík  nájde produkty vložené do nákupného košíka počas nákupu, ako aj celkovú sumu faktúry a náklady na doručenie.  Tu môžu skontrolovať správnosť svojej objednávky, najmä ceny a množstvá, ktoré tiež môžu podľa potreby upraviť alebo vylepšiť. košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.  
Pri prevzatí zakúpeného tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať množstvo a kvalitu objednaného produktu, obal a jeho neporušenosť za prítomnosti predajcu/kuriérskej služby.
Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, produkt nepreberte a okamžite to nahláste predajcovi.
Pokiaľ neskontrolujete prijatý produkt alebo nepožiadate o zápisnicu o chybnom dodaní, všetku ďalšiu finančnú zodpovednosť za vzniknutú škodu nesie výlučne kupujúci.
Kupujúci potvrdzuje úplné a nepoškodené prevzatie produktu podpísaním faktúry alebo dodacieho listu.
Odoslanie objednávky
Ak si myslíte, že počet produktov v košíku je správny, skontrolovali ste celkové množstvo a rozhodli ste sa, že si ich chcete kúpiť, môžete jednoducho kliknúť na tlačidlo „pokladňa".V našom obchode môžete nakupovať bez registrácie, takže si môžete vybrať z troch možností:  
•    chcete sa prihlásiť ako už registrovaný zákazník
•    chcete sa zaregistrovať ako nový zákazník
•    prípadne môžete chcieť nakúpiť bez registrácie
Ak ste v minulosti nakupovali v našom obchode, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte informácie potrebné pre nákup, ktoré systém uloží, a pri ďalšom nákupe sa musíte prihlásiť. Pri nákupoch bez registrácie zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu.
V ďalšom kroku vyberte vhodný spôsob dopravy:: 
•    doručenie kuriérskou službou 
Ďalej si budete musieť zvoliť spôsob platby, ktorý je pre vás vhodný:  
•    bankový prevod - (Keď zadáte objednávku, e-mailom vás upozorníme, že vaša objednávka je v stave „čakajúca na odoslanie“, akonáhle na váš bankový účet dorazí prevedená suma, vašu objednávku aktivujeme a poskytneme vám všetky potrebné ďalšie informácie e-mailom)
•    dobierka - (platba v hotovosti v prípade doručenia domov, po prijatí zásielky zamestnancovi kuriérskej služby)
Ak súhlasíte s obsahom objednávky, objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „objednať” 

Ceny
Naše ceny sú katalógové ceny platné v čase objednania, ktoré nájdete vedľa produktov vo webovom obchode. Ceny sú brutto ceny vrátane DPH, avšak tieto ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na dopravu nájdete počas procesu platby pred dokončením objednávky, ako aj v obchodných podmienkach. Ak sa vyskytne chyba alebo nepresnosť vo výrobkoch alebo cenách v internetovom obchode, vyhradzujeme si právo na ich opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku znovu potvrdiť alebo má ktorákoľvek zo strán možnosť odstúpiť od zmluvy.

Spracovanie objednávok
Objednávky budú spracované do 24 hodín.

Možnosť opravy chyby pri zadávaní údajov
Pred stlačením tlačidla „objednať“ máte možnosť opraviť chyby pri zadávaní údajov.

Potvrdenie
O každej objednávke posielame potvrdenie prostredníctvom e-mailu. To znamená, že po zadaní objednávky dostanete automatický e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) e-mail s približnom dátumom doručenia. V prípade telefonickej konzultácie zavolajte na zákaznícku linku alebo na akékoľvek telefónne číslo v e-maily.

Platobné podmienky
V našom e-shope je možné uskutočňovať bankové prevody, platby kreditnými kartami na platby dobierku. V druhom prípade musí byť odosielateľovi pri prevzatí zásielky zaplatená celá kúpna cena vrátane nákladov na prepravu.
Doručenie
Zásielky sú doručované kuriérskou službou. Dodacia doba produktu je opísaná e-shope počas procesu platby a je uvedená aj v potvrdzovacom e-maile. Dátum doručenia si môžete dohodnúť telefonicky na potvrdzovacom e-maile.
V súčasnosti nevykonávame doručenie mimo Slovakia.
 
Odstúpenie od doručenia
Pokiaľ e-shop nesplní svoje povinnosti zo zmluvy, pretože nemá k dispozícii tovar uvedený v zmluve alebo nie je schopný poskytnúť objednanú službu, je povinný o tom zákazníka informovať. E-shop neuzatvára zmluvy s maloletými. akceptovaním obchodných podmienok zákazník vyhlasuje, že je plnoletý.

Vrátenie produktu
Produkt je možné vrátiť iba v pôvodnom stave a balení, v kompletnom množstve a kvalite.

Informácie o podmienkach zmluvy
Uzavretá zmluva sa považuje za uzavretú písomnou formou. Uzavretá zmluva bude zaregistrovaná, bude k dispozícii dodatočne.

Právo na odstúpenie/vrátenie
Zákazník môže odstúpiť od zmluvy do ôsmich pracovných dní bez uvedenia dôvodu. Zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie odo dňa, keď dostal tovar. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi čiastku zaplatenú okamžite, najneskôr však do tridsiatich dní od odstúpenia.
Kupujúci nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak otvoril obal objednaného produktu a/alebo už začal svoje správne používanie.
Zákazník znáša náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Okrem toho zákazník neznáša žiadne ďalšie náklady. Predávajúci však môže požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho použitia tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom a predajnom stave, je zákazník povinný zaplatiť náhradu, ak spôsobil zhoršenie, zničenie alebo inú nemožnosť vrátenia tovaru úmyselne alebo z nedbalosti.
Ak sa zistí, že je výrobok v prítomnosti dodávateľa (poštového kuriéra, kuriéra) počas otvorenia poškodený a došlo k poškodeniu pred prevzatím tovaru, zabezpečíme vrátenie produktu a zrušenie predaja okamžite. akékoľvek poškodenie alebo nedostatok obsahu počas doručenia zásielky musia byť zahrnuté do vecnej správy medzi prevádzateľom a nadobúdateľom! Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek následný nedostatok obsahu alebo poškodenie!
17/1999 nariadenia vlády o výkone práva na odstúpenie. Text nariadenia si môžete stiahnuť z webovej stránky vnútroštátneho orgánu na ochranu spotrebiteľa.

Doložka o vlastníctve
Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa. V prípade chybných, neakceptovaných objednávok bude produkt v mene „nového“ majiteľa uvedený na sklad a po ďalšom úspešnom predaji bude novému vlastníkovi vyplatená protihodnota!

Zmena, zrušenie objednávky
Podľa zákona cviii z roku 2001 je pri uskutočňovaní objednávky softvér internetového obchodu predávajúceho okamžite informovaný kupujúcemu o uskutočnení objednávky. Toto oznámenie nepredstavuje zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim! Kupujúcemu iba naznačuje, že náš systém objednávku zaregistroval a postúpil ju príslušnému zamestnancovi predajcu.

Ak ho kupujúci nedostane do 48 hodín, dražobné povinnosti kupujúceho budú ukončené.
Predávajúci dáva kupujúcemu možnosť elektronicky stornovať objednávku až do začiatku naplnenia objednávky. Pri začatí realizácie objednávky bude zákazník e-mailom alebo telefonicky informovaný o predpokladanom trvaní realizácie a skutočnosti vykonania, potom je možné objednávku zrušiť iba osobne alebo prostredníctvom jedného kontaktov v časti „zákaznícky servis“ alebo „kontakty“.

Následné zmeny objednávky je možné vykonať iba písomne ​​e-mailom.

Na začiatok stránky