Používame cookies!
Tieto stránky používajú a ukladajú súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre ich správne fungovanie (tzv. technické cookies). Ak to povolíte, budú tieto stránky za účelom skvalitnenia našich služieb a prispôsobenia zobrazovaného obsahu a reklamy používať aj iné cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v Prehlásení o cookies.

 

Platba, doručenie

Dôležité! Nová bezpečnostná funkcia pri online platbe

Vzhľadom na rastúci trend online maloobchodov aj na domácom trhu sa čoraz viac dostávajú do popredia zabezpečené online platby u zákazníkov, aj u poskytovateľov služieb. Zavedenie služby internetový bezpečnostného kódu a ďalšie autentifikačné riešenie chránia online zabezpečenie majiteľov kariet, ktoré je povinné pre banky a zákazníkov.

Čo je služba internetového bezpečnostného kódu?
Základné preventívne opatrenia môžu majitelia kariet doplniť službou internetového bezpečnostného kódu, ktorá sa stane povinnou pre všetkých online nakupujúcich z dôvodu smernice Európskej únie PSD2. Táto služba poskytuje majiteľom kariet prispôsobiteľné zabezpečenie pomocou jedinečného autentifikačného riešenia. Pri platbe platobnou kartou počas online nákupu je potrebné zadať informácie na karte do rozhrania obchodníka. Podstatou bezplatnej služby internetového bezpečnostného kódu je, že okrem údajov o karte je potrebné na potvrdenie platby v rámci Európskej únie uviesť aj náhodne vygenerovaný jednorazový bezpečnostný kód prijatý v SMS správe počas nákupu, ak je služba podporovaná obchodníkom.
Platobnou kartou je možné v rámci EÚ nakupovať online iba v prípade, že si majiteľ karty aktivuje bezpečnostnú službu prostredníctvom aplikácie mobilného bankovníctva, online bankovníctva alebo osobne v pobočkách banky. Použitím služby môžete ešte viac zabrániť možnému zneužitiu, pretože sa v procese objaví ďalší bezpečnostný krok. Znižuje sa tak pravdepodobnosť neoprávneného použitia karty v online prostredí.

Personalizovaná ochrana
Okrem internetového bezpečnostného kódu sú k dispozícii aj ďalšie funkcie, ktoré vytvárajú ešte bezpečnejšie prostredie pri používaní karty. Virtuálny limit nákupu umožňuje nastaviť maximálnu sumu peňazí, ktorú je možné minúť kartou vo virtuálnych registračných pokladniciach za deň. Okrem toho obmedzením zahraničného použitia môže majiteľ karty obmedziť použitie svojej karty: iba na Slovensku, iba na Slovensku a v Európe alebo na celom svete. Zahraničné obmedzenie používania sa týka iba transakcií, pri ktorých je karta alebo zariadenie obsahujúce údaje o karte (napr. mobilný telefón) fyzicky prítomné.

Akými typmi kariet je možné platiť?
Embosovanými kartami VISA a Mastercard, resp. s niektorými kartami VISA Electron. Možnosť používať karty VISA Electron na internete závisí od banky, ktorá kartu vydala. Na online nákupy je možné použiť bankovú kartu typu VISA Electron vydanú bankou CIB.

Ktoré karty sú vhodné na online platby?
Všetky karty VISA a Mastercard/Maestro, ktoré boli autorizované na platbu cez internet s bankou, ktorá vydala kartu, ako aj s internetovými kartami špeciálne navrhnutými pre použitie na internete.

Je možné platiť vernostnými kartami?
Vernostnými kartami, vydané obchodníkmi alebo poskytovateľmi služieb, ktoré obsahujú vernostné body, nie je možné platiť online.

Je možné platiť kartou co-brand?
Všetky karty VISA a Mastercard/Maestro, ktoré boli autorizované na platbu cez internet s bankou, ktorá vydala kartu, ako aj s internetovými kartami špeciálne navrhnutými pre použitie na internete.
Je možné platiť ľubovoľnou co-brand kartou, ktorá je kartou MasterCard alebo VISA vhodnú na online platbu.

Ako funguje proces pozadia online platobnej banky?
Zákazník inicializuje platbu na webovej stránke obchodníka alebo poskytovateľa služieb po zvolení spôsobu platby kartou, v dôsledku čoho je prevedený na platobnú stránku banky zabezpečeným komunikačným kanálom. Pri realizovaní platby musíte uviesť číslo karty, dátum platnosti a trojmiestny overovací kód na podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Spustíte transakciu, potom karta prejde autorizáciou v reálnom čase, v rámci ktorej sa skontroluje pravosť, pokrytie a limit nákupu údajov z karty. Ak sú všetky údaje správne na pokračovanie v transakcii, suma, ktorá sa má zaplatiť, bude na vašej karte zadržaná bankou (vydavateľa karty). Suma bude na ťarchu (odpočítaná) v priebehu niekoľkých dní, v závislosti od banky, ktorá vedie účet.

V čom sa líši online nakupovanie kartou od klasického nakupovania?
Rozlišujeme transakcie Card Present a Card Not Present. Transakcia Card Present sa uskutočňuje pomocou POS terminálu. Po stiahnutí karty a zadaní PIN kódu terminál začne komunikáciu s bankou držiteľa karty prostredníctvom autorizačného centra a podľa typu karty alebo vydavateľa karty prostredníctvom siete VISA alebo MasterCard. Na tomto mieste prebieha kontrola platnosti a pokrytia (autorizácia). Spätne po tejto trase, POS terminál (alebo obchodník) dostane schválenie alebo odmietnutie. Kupujúci podpíše účtenku. Card not Present je taká transakcia, počas ktorej banková karta nie je fyzicky prítomná. Patria sem transakcie uskutočňované listom, telefónom alebo elektronicky (internet). V takom prípade zákazník (držiteľ karty) uskutoční transakciu zadaním požadovaných údajov o karte na zabezpečenej (128-bitovo šifrovanej) platobnej stránke. Dostanete tzv. licenčné číslo, ktoré je rovnaké ako číslo na papierovom doklade.

Čo znamená rezervácia? 

Po transakcii okamžite nasleduje rezervácia (blokovanie), keď sa o tom banka dozvie, pretože skutočný debet musia najskôr nabehnúť oficiálne údaje, čo trvá niekoľko dní a medzitým by bolo možné znova minúť sumu nákupu. Preto sa pri rezervácii zakúpené alebo vybrané peniaze oddelia a umiestnia do rezervácie. Rezervovaná suma patrí k zostatku na účte, tj. je úročená, ale opäť ju nemožno minúť.   Rezervácia umožňuje odmietnutie transakcií, ktoré už nie sú kryté, hoci zostatok na účte by to v zásade stále umožňoval.
V akých prípadoch môže transakcia zlyhať?
Zvyčajne platobný príkaz nie je prijatý bankou, ktorá vydala kartu, (t.j.kde zákazník dostal kartu); ale v prípade použitia bankovej karty to môže byť spôsobené aj tým, že z dôvodu telekomunikačnej alebo IT chyby sa žiadosť o autorizáciu nedostane do banky, ktorá kartu vydala.
Chyba v súvislosti s kartou
•    Karta nie je vhodná na online platbu.
•    Banka, ktorá vedie účet, zakazuje používanie karty na internete.
•    Používanie karty je zakázané.
•    Údaje o karte (číslo karty, dátum platnosti, kód na podpisovom prúžku) boli zadané nesprávne.
•    Platnosť karty uplynula.
Chyba v súvislosti s účtom
•    Na karte nie je dostatočná suma na realizáciu transakcie.
•    Suma transakcie presahuje limit karty.
Chyba v súvislosti s pripojením
•    Počas transakcie mohlo dôjsť k prerušeniu siete. Skúste znova, prosím.
•    Transakcia zlyhala z dôvodu vypršania časového limitu. Skúste znova, prosím.
Technická chyba
•    Ak ste sa nevrátili z platobnej stránky na stránku obchodníka alebo poskytovateľa služieb, transakcia zlyhá.
•    Ak sa vrátite z platobnej stránky, ale prehliadač sa vráti na platobnú stránku pomocou „späť“, „znova načítať“ alebo „obnoviť“, systém vašu transakciu z bezpečnostných dôvodov automaticky odmietne.
Čo robiť, ak proces platby zlyhá?
Pri každom prípade sa z transakcie vygeneruje ID transakcie, ktoré odporúčame zaznamenať. Ak banka počas pokusu o platbu transakciu odmietne, kontaktujte svoju banku, ktorá vedie váš účet.

Prečo je potrebné v prípade zlyhania platby kontaktovať banku, ktorá vedie účet?
Pri kontrole karty banka, ktorá vedie účet (vydávajúca kartu), oznámi banke obchodníka (akceptanta), ktorý inkasuje sumu, či je možné transakciu dokončiť. Akceptujúca banka nesmie prezradiť dôverné informácie klientovi inej banky, má na to právo iba banka, ktorá identifikuje držiteľa karty.
Čo to znamená, ak som od svojej banky dostal SMS s rezerváciou/blokovaním sumy, ale obchodník alebo poskytovateľ služieb naznačuje, že platba nebola úspešná?
Tento jav môže nastať, ak bola karta overená na platobnej stránke, ale nevrátili ste sa na webovú stránku obchodníka alebo poskytovateľa služieb. V takom prípade sa transakcia považuje za neúplnú, takže sa automaticky považuje za neúspešnú. V takom prípade nebude suma zúčtovaná z vašej karty, rezervácia bude zrušená.

V krátkosti možnosti platby:
Možnosť 1: Platba je overená v online aplikácii
Možnosť 2: Kód prijatý v SMS + telekód (štandardne posledné 3 číslice ČÍSLA ÚČTU/NIE KARTY! /, potom od 1. jan. 2021 výlučne jedinečný kód nastavený v online aplikácii)

Pri prevzatí zakúpeného tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať množstvo a kvalitu objednaného produktu, obal a jeho nepoškodenosť prítomnosti predajcu/kuriérskej služby.
Ak uvidíte akékoľvek poškodenie, produkt nepreberte a okamžite to nahláste predajcovi.
Pokiaľ neskontrolujete prijatý produkt alebo nepožiadate o zápisnicu o chybnom dodaní, ďalšiu finančnú zodpovednosť za vzniknutú škodu nesie výlučne kupujúci.
Kupujúci potvrdzuje úplné a nepoškodené prevzatie produktu podpísaním faktúry alebo dodacieho listu.

Doručenie domov kuriérskou službou
Kuriérska služba doručí objednaný produkt na vami uvedenú doručovaciu adresu, kde si ho môžete osobne prevziať. Ak potrebujete ďalšie služby, kuriér vám rád pomôže za príplatok, ktorý závisí od hmotnosti tovaru a vzdialenosti. Dodávanie uskutočňujeme iba na území Slovakia. Pokiaľ ide o ďalšie adresy, požiadajte o našu jedinečnú ponuku.

Prepravné náklady:
naše poplatky za doručenie vypočítava e-shop na základe celkovej hmotnosti objednaných produktov.
Všeobecná dodacia lehota na objednávku je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky. Tento termín dodania slúži iba na informačné účely, odchýlky od neho budú vo všetkých prípadoch uvedené e-mailom. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok potvrdzujete, že predávajúci výslovne vylučuje svoju zodpovednosť za škody spôsobené prekročením stanovenej dodacej doby.

 

Na začiatok stránky